Siân Boissevain

Siân Boissevain

Ffurfiau Celf Arbenigol
Gwneud baneri | Murluniau | Crefftau Ychwanegol

Proffil yr Artist
Dw i’n artist / ddarlunydd, sy’n cael fy ysbrydoli gan fy nheithiau lliwgar o gwmpas y byd! Dw i wedi gweithio gyda phobl o bob oedran a gallu, gydag anghenion arbennig, troseddwyr ifanc a DDTO. Yn ddiweddar dw i wedi bod yn gweithio gyda sawl grŵp ieuenctid yn paentio baneri Uwch Fioled – mae’r ieuenctid yn hoff iawn o’r rhain gan eu bod yn tywynnu pan fydd golau Uwch Fioled arbennig yn disgleirio arnynt, ac yn troi paentiadau’n gefnlenni cyffrous! Dw i’n cael fy ysbrydoli a’m cyfoethogi drwy weithio gyda grwpiau o’r math yma. Dw i wrth fy modd yn ceisio dihuno a meithrin eu creadigrwydd.

Bywgraffiad yr Artist
Cwrs Sylfaen a Diploma mewn Dylunio Bywyd Gwyllt 1980 CCTA
Tystysgrif Cynghori gyda Chelfyddyd 1994-95 Prifysgol Abertawe
Tystysgrif Cynghori 1996-97
Tystysgrif mewn Darparu Dysg 2005
Diploma Tylino Pen Indiaidd 2006
Arddangosfeydd – 22 hyd yn hyn
Gwobr Tywysog Cymru am waith ar gynllun MSC.