Scott Blytt Jordens

Scott Blytt Jordens

Ffurfiau Celf Arbenigol
Coedwriaeth | Celf Awyr Iach | Crefftau Ychwanegol

Proffil yr Artist
Ar hyd yr amser, mae Scott wedi ymddiddori yn ei amgylchedd naturiol a’r bobl sy’n byw ynddo. Dyma’r sail i’w ysbrydoliaeth, sy’n arwain at waith daearol a chain. Mae gweithio gyda diwylliannau amrywiol o gwmpas y byd yn ei helpu i gadw meddwl agored, ac i weithio gydag ystod o bobl. Mae ei brofiad yn amrywiol, o weithio gyda chyfranogwyr ag anghenion arbennig, pobl ifanc wedi dadrithio, pobl ddigartref, i weithio yn y sector Iechyd Meddwl, ymysg eraill.

Mae gweithio pren newydd ei gwympo yn dda i’r amgylchedd gan ei fod yn hawdd codi’r sgiliau angenrheidiol heb ddefnyddio peiriannau peryglus. Mae’n gymdeithasol, yn hygyrch ac yn gymharol ddiogel. Mae ‘na fanteision o weithio gyda phren newydd ei gwympo; mae’n ffordd iachus a gweithgar o fyw wrth ryngweithio gyda natur. Mae fy mhrofiad o, a’m brwdfrydedd am, weithio gyda gwahanol fathau o bobl yn golygu bod gen i’r gallu i ysbrydoli pobl, a’u helpu i ddatblygu eu hunain. Er bod trosglwyddo gwybodaeth yn hollbwysig, mae’n hanfodol bod cyfranogwyr yn derbyn yr ysbrydoliaeth a fydd yn arwain at hunan-ysgogiad, tra eu bod yn cael digon o hwyl.

Bywgraffiad yr Artist
8 TGAU
3 Lefel A
BSc Anthropoleg
Cymorth Cyntaf sylfaenol

Arddangosfeydd
Oriel Heol y Mwmbwls
Gardd Goed Westonbirt
Fferm Gymunedol Abertawe
Ysgol y Fforest Cymru
Canolfan Gymunedol Affricanaidd
Troseddwyr Ifanc Abertawe
Prosiect Links
Prosiect Star
Wise Up Education
Mentro Allan – Castell-nedd Port Talbot
Nifer o gomisiynau amrywiol