Cerys Dixie

Cerys Dixie

Ffurfiau Celf Arbenigol
Dawns

Proffil yr Artist
Yn ddawnswraig broffesiynol, dw i wedi bod yn ddigon ffodus i berfformio ar draws y byd mewn sioeau ar fwrdd y Queen Elizabeth 2, sioeau Gala Costa a Princess Cruise Lines yn India, i deithio Cymru gyda, ac i lunio coreograffi ar ran, Cwmni Mega ac i ymddangos ar deledu’r BBC a Sianel 4. Yn ddiweddar, dw i wedi dychwelyd i fyw yng Nghymru ac yn awr yn mwynhau dysgu ystod o amrywiol steiliau Dawns yng nghwmni pobl o bob oedran sy’n ddwli ar ddawnsio.

Bywgraffiad yr Artist
Dechreuodd Cerys ddawnsio yn ifanc iawn yn ei thref enedigol, sef Abertawe, a phan roedd hi’n un ar bymtheg enillodd ysgoloriaeth i Ysgol Northern Ballet. Buodd yn hyfforddi’n ddwys yno am dair blynedd, gan ennill Diploma Dawns Broffesiynol, llwyddo mewn arholiadau Tap Uwch, Dawnsio Modern a Ballet ac ennill ei chymhwyster dysgu ISTD.