Alun Evans

Alun Evans

Ffurfiau Celf Arbenigol
Cerflunio  |  Gwneud Celfi  |  Cerfio Pren

Proffil yr Artist
Mae Celf yn ffurf sy’n uno bodau dynol, ac sy’n mynd y tu hwnt i rwystrau cenhedlaeth, cenedligrwydd, gallu neu anabledd. Dw i’n cael fy ysbrydoli gan y ffurf ddynol, y gymuned a’r gymdeithas dwi’n byw ynddi. Bues i’n ymwneud a llawer â phrosiectau yn ystod ‘Blwyddyn yr Anabl’ Ewrop, ac roedd hwn yn waith ysbrydoledig a boddhaus. Dw i wedi parhau i weithio gyda grwpiau difreintiedig. Ar hyn o bryd, dw i’n gweithio gyda chleientiaid sy’n dioddef o niwed RTA i’r ymennydd a phroblemau iechyd meddwl; mae’r profiad hwn wedi ychwanegu dyfnder i fy ngwaith celf i fy hun.

Bywgraffiad yr Artist
Meistr y Celfyddydau Addurniadol
Saer Celfi
Tystysgrif ôl-radd mewn Addysg
Wedi arddangos fy ngwaith yn helaeth yng Nghymru
Nifer o gomisiynau oddiwrth clientod preifat ac Awdurdodau Lleol.
Rownd derfynol, Artist y Flwyddyn Cymru 2005