Ennillydd Gwobr Dr Huw Bevan Jones 2019

Cyhoeddwyd Tina Ashdown, artist o Frechfa, fel Enillydd Cystadleuaeth Celfyddydau Cenedlaethol.

 

Cynhaliwyd y beirniaid a wahoddwyd yn Oriel Bevan Jones Gallery ar Ddydd Gwener (25 Ionawr 2019), i wynebu’r dasg heriog o feirniadu dros 35 o geisiadau i ddewis enillydd ail Wobr Celf Dr Huw Bevan Jones. Y thema i’w gyflwyno eleni oedd Lles.

Mae’r panel beirniadu, cerflunydd Gwobrwyo Rebecca Buck, Pennaeth Ysgol Gelf Caerfyrddin, Paula Phillips-Davies a Dr Rhys Bevan Jones, artist proffesiynol a seiciatrydd, wedi treulio sawl awr yn trafod a phenderfynu pwy ddylai gerdded i ffwrdd â phlac enwog Huw Bevan Jones, gwobr ariannol o £1,000 trawiadol ac arddangosfa unigol yn Oriel Bevan Jones Gallery 2 yng ngwanwyn 2020.

Dywedodd Dr Rhys Bevan Jones “Roeddem wrth ein bodd gyda’r ymateb i hyn, yr ail Wobr Dr Huw Bevan Jones er cof am fy nhad ac fe wnaethom ni gyffwrdd â’r straeon personol ac emosiynol y tu ôl i’r cofnodion, gan ddangos ymatebion mor gryf i’r brîff . Ni chredaf y gall unrhyw un holi safon y cofnodion”.

Y cofnod buddugol unfrydol yw “The Seductive Power of Non-Positive Thought” gan Tina Ashdown, artist sydd wedi’i leoli ym Mrechfa, Sir Gaerfyrddin gyda’i chofnod wedi’i greu o dderw, gwifren a gleiniau, sy’n dangos y syniad y gallwn “ddylanwadu ar ein meddyliau a’r ffordd y maent yn teithio oherwydd eu bod yn gwbl o fewn ein rheolaeth”.

Dywedodd y cerflunydd enwog, Rebecca Buck, “Roedd y darn buddugol yn cynnwys deunyddiau hyfryd a chrefftwaith sy’n dangos y syniad yn dda. Mae’r cyfan yn dod o hyd fel bod yn ddwys, yn ddiddorol ac yn ddychmygu’n ddwfn.”

Cafwyd pedwar cofnod hefyd fel Cymeradwyaeth Uchel gan artistiaid Simon Hughes Lilly, Sarah Lees, Tanya Rotherfield ac Elaine Graham. Bydd yr holl gofnodion a gyflwynir bellach yn mynd ymlaen i greu arddangosfa yn Oriel Bevan Jones Gallery a fydd yn rhedeg o ddydd Sadwrn Ionawr hyd at Ddydd Sadwrn, Mawrth 2il 2019 a bydd yn agored i’r cyhoedd.

“Roedd yr amrywiaeth o gyflwyniadau ar gyfer y gystadleuaeth mor amrywiol, mae wedi bod yn falch iawn o gymryd yr amser i astudio’r gwaith ar y sioe a’r datganiadau ategol” meddai Paula Phillips-Davies, Pennaeth Ysgol Gelf Caerfyrddin. “Mae ansawdd y gwaith yn anhygoel ac yn brawf go iawn i’r dalent yn yr ardal hon.”

Lansiwyd gwobr Dr Huw Bevan Jones yn 2017, ac mae’n gystadleuaeth gelf genedlaethol ar gyfer pob artist proffesiynol (neu artistiaid mewn hyfforddiant) yng Nghymru sydd bellach yn ddigwyddiad pob yn ail flwyddyn. Ein nod yw darparu llwyfan i bob artist proffesiynol gyfarfod a meithrin creadigrwydd ac ysbrydoliaeth.

You may also like...

Gadael Ymateb