Olrhain y Cyndeidiau – Arddangosfa gelf gan Linda Ellis

Yn ei harddangosfa gyhoeddus gyntaf erioed, o’r enw “Olrhain y Cyndeidiau”, mae Linda Ellis o Gydweli ar hyn o bryd yn addurno ein gofod arddangos 2D yn Oriel Bevan Jones gyda’i gwaith celf hudolus ac egnïol.

Gan ddefnyddio cyfuniad anarferol o bigment a phaent, mae gwaith Linda yn wahanol a hynod iawn oherwydd nad yw’n paentio ar bapur traddodiadol. Yn lle, mae Linda wedi arbrofi, i effaith syfrdanol, gyda phaentio ar bapur synthetig – YUPO, sy’n cael ei wneud gan ddefnyddio proses o allwthio o belenni polypropylen. Yn wahanol i bapurau traddodiadol, mae YUPO yn gwbl amsugnol, ac felly nid yw’n sugno’r pigment na’r paent fel deunydd arferol, mandyllog. Yr effaith sy’n deillio o hyn yw cyfres ryfedd o liwiau ysblennydd, synhwyrol, moethus, o liw a ffurf, gyda phyllau ac afonydd hudolus organig yn ymddangos ar draws y cynfas papur synthetig wrth i liwiau gyfuno  a chael eu geni.

Fel y dywed Linda “Gyda brwsh wedi’i lwytho â phigment, mae’n ysgubo ar draws y papur wedi’i socian â dŵr. Does dim byd yn eich paratoi chi ar gyfer yr hud a’r lledrith sy’n datblygu. Dyma alcemi artistig a dyna pam rwy’n paentio – rydych chi bob amser yn cael yr annisgwyl.”

Mae gan Linda gefndir mewn tecstilau sy’n dod trwodd yn gryf iawn yn ei gwaith, rhai ohonynt yn edrych fel ffabrigau sy’n llifo, wedi’u rhewi mewn munud o amser, gan greu cynfas hynod brydferth o ddarnau llyfn a llachar.

Gellir gweld “Tracing the Ancestors” yn ein hardal arddangos 2D o Ddydd Mawrth, 28fed o Fai tan Ddydd Sadwrn, yr 29ain o Fehefin – ac mae angen eu weld i’w gwerthfawrogi’n llawn. Rydym yn gyffrous iawn ac yn ddiolchgar am yr anrhydedd o fod yr oriel gynnal ar gyfer arddangosfa agoriadol mor anarferol a thrawiadol.

Mae Oriel Bevan Jones, 24 Heol y Brenin, Caerfyrddin ar agor bob Dydd Llun trwy apwyntiad yn unig ac o Ddydd Mawrth i Ddydd Sadwrn rhwng 10.00yb a 5.00yp.

You may also like...

Gadael Ymateb