Cefnogwch Ni


ebay-charity-newEbay ar gyfer Elusen

Gwerthwch eich nwyddau dieisiau ar eBay i godi arian ar gyfer Arts Care Gofal Celf. Mae eBay i Elusen yn eich galluogi i restru eitem ar eBay a rhoi 10-100% o’ch pris gwerthu terfynol i ni – mae mor hawdd. I ddysgu mwy am sut y gallwch chi gefnogi elusennau ar eBay, ewch i www.ebay.co.uk/charity

Er mwyn gwerthu eitem yn awr a gwneud rhodd i ni, cliciwch yma


Easyfundraising

Gallwch nawr godi arian ar gyfer Arts Care Gofal Celf bob tro y byddwch yn syrffio, siopa neu chwilio ar-lein.

easyfundraising-logo

Gallwch siopa gyda dros 2,000 o siopau adnabyddus a bydd pob un yn cyfrannu hyd at 15% o’r hyn rydych chi’n ei wario.

Er enghraifft, bydd John Lewis yn rhoi 1%, Amazon 2.5%, The Body Shop 6%, mae rhai manwerthwyr yswiriant a fydd hyd yn oed yn rhoi hyd at £30 mond am gymryd allan polisi gyda nhw!

Y peth gwych yw, na fydd hyn yn costio ceiniog yn fwy i chi – a hefyd, mae llawer o godau talebau a gostyngiadau arbennig ar gael, fel y gallwch mewn gwirionedd arbed arian wrth i chi ein helpu ni.

Mae’n syml iawn – unwaith y byddwch wedi cofrestru gyda easyfundraising, pan fyddwch yn siopa gydag un o’u 2,000 o fanwerthwyr, mae eu system yn gwneud nodyn o’ch pryniant, yn casglu y rhodd oddi wrth y manwerthwr ac yn ei ddanfon i Arts Care Gofal Celf. Dyna ni! Dim trafferth i chi, dim ond siopa neu chwilio ar-lein fel eich byddai fel arfer yn gwneud.

Mae’n hawdd iawn. Nid ydy’n cael ei alw’n “easyfundraising” am ddim!

Gallwch hefyd codi arian ar gyfer Arts Care Gofal Celf drwy ddefnyddio easyfundraising fel eich peiriant-chwilio ar-lein. Beth bynnag rydych chi’n chwilio amdano, gallwch ennill rhodd i ni tra eich bod yn gwneud hynny. Diolch!


Angylion Oriel Bevan Jones Gallery

Yn ogystal â gwaith gan artistiaid proffesiynol, mae gennym hefyd amrywiaeth o eitemau ar werth, a wnaed yn benodol ar gyfer Oriel Bevan Jones Gallery gan ein tîm ymroddedig o ‘Angylion yr Oriel’. Mae’r eitemau ar werth, sy’n cynnwys cardiau a gemwaith, yn cael eu gwneud yn hael, gyda llaw, er mwyn codi arian ar gyfer yr oriel. Mae’r cronfeydd hyn yn ein helpu ni i dalu am fagiau, marchnata a manbethau sydd, fel elusen gofrestredig, yn gallu bod yn anodd ariannu weithiau.

Os oes gennych ddawn ar gyfer gwneud a hoffai ddod yn Angel yr Oriel i’n helpu i barhau â’n gwaith, cysylltwch â Rheolwr yr Oriel ac Arddangosfeydd, Eiryl George, a fydd yn hapus iawn i drafod yr opsiynau gyda chi.