Sonia Williams

Sonia Williams

Ffurfiau Celf Arbenigol
Cyfryngau Cymysg | Paentio | Collage | Gwaith Clai | Mosaig | Gemwaith | Tecstiliau | Papier-Mâché | Gwehydda

Proffil yr Artist
Dw i’n baentiwr cyfoes ac yn artist cyfryngau cymysg. Gan ddefnyddio blodau, cylch natur a thirlun gorllewin Cymru fel catalydd, dw i’n mwynhau adlewyrchu fy nghariad at liw, siâp ac arwynebeddau mewn paent a chyfryngau eraill. Yn “ Tree of Life” a’r gyfres flodau ar fetel, dw i wedi cynnwys uniad o decstilau, paent, deunydd pacio, gleiniau, deunyddiau wedi eu hailgylchu ac olion o’m blynyddoedd cynnar, a blynyddoedd cynnar fy mhlant. Yn y gyfres ‘Y Gymraes’, sydd yn cynnwys offer cegin, dw i’n adlewyrchu hwyl a rhwystredigaethau bywyd y cartref. Mae gen i brofiad eang o weithio gyda phlant fel athrawes gynradd ac athrawes gelf, gan gynnwys plant teithwyr (11 – 16 oed) yng Nghanolfan Ddysgu’r Bynea ac yn Uned Arbennig Rhydaman. Dw i’n mwynhau hyrwyddo grwpiau fel eu bod yn gallu ymgysylltu â’r broses creu: mae fy mhrosiectau ysgol yn cynnwys arddangosfeydd cyfrwng-cymysg yn seiliedig ar y Tymhorau, diwylliant Cymreig a themâu eraill a ddefnyddir yn yr ysgol gynradd. Dw i newydd gwblhau mosaig awyr agored, yn seiliedig ar Hwiangerddi Cymraeg yn Ysgol Penygroes, ac arddangosfa ryngweithiol maint 15’x 9′ yn ysgol Arbennig Heol Goffa, Llanelli. Yn ddiweddar, dw i wedi cynnwys papur wedi’i ail-gylchu, defnydd a gleiniau mewn sesiynau gwneud gemwaith gyda chlientiaid iechyd meddwl.

Bywgraffiad yr Artist
Ers i mi raddio o Goleg y Drindod, Caerfyrddin yn 2000 gyda BA (Add) Celf, Crefft & Dylunio, dw i wedi bod yn athrawes gyflenwi mewn ysgolion cynradd yn Rhydaman a Llanelli. Dw i’n dal i ddatblygu fy ngwaith fy hun tra’n dal wrthi i weithio ar brosiectau celf mewn ysgolion a hyrwyddo gweithgareddau celf gymunedol. Dw i wedi arddangos fy ngwaith yn Oriel Kooywood, Caerdydd, Adeilad y Senedd gydag Oriel Gorwel, Oriel Washington, Penarth, Fountain Fine Art yn Llandeilo ac Art Matters, Dinbych y Pysgod. Mae fy ngwaith newydd i’w weld ar hyn o bryd yng Nghanolfan Crefft & Dylunio y Tŷ Model, Llantrisant ac Oriel Arberth. Dw i wedi derbyn sawl comisiwn preifat, ac ar hyn o bryd yn astudio’n rhan-amser i ennill cymhwyster City & Guilds mewn Brodwaith ar beiriant gwnïo.