Neil Richardson

Neil Richardson

Ffurfiau Celf Arbenigol
Crochenwaith  |  Cerameg  |  Tynnu Llun / Celfyddyd Graffiti

Proffil yr Artist
Dw i’n cynhyrchu darnau unigol o waith cerameg gan ddefnyddio hen ffurf ar danio a gwydro Coreaidd – Siapaneiadd o’r enw Raku. Dw i’n cael fy ysbrydoli gan ffurfiau naturiol, rhai organig fel arfer, a gan grochenwaith ethnig Affricanaidd ac Asiaidd. Dw i wedi bod yn athro crochenwaith ers 10 mlynedd mewn amryw o ysgolion, colegau, clybiau ieuenctid a chanolfannau dydd. Dwi’n gweithio gyda chlientiaid sydd efallai’n meddu ar anawsterau dysgu, problemau ymddygiad neu broblemau corfforol. Mae clai yn therapiwtig iawn a dw i’n mwynhau dysgu yn fawr iawn.

Bywgraffiad yr Artist
Dw i wedi arddangos fy ngwaith yn:-
Adeilad Time Warner, Efrog Newydd, Siop Kilkenny, Dulyn, Air Artist Design Llundain
Amrywiol arddangosfeydd o gwmpas Cymru gan gynnwys Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Canolfan Taliesin, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth.

Gwobr Cyngor y Celfyddydau i deithio i Siapan
BBC Radio, Teledu, Ar-lein, S4C
Hefyd arddangosfeydd yn Ceramica Llandeilo, Tŷ Tredegar, Hatfield ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol