Miranda Betts

Ffurfiau Celf Arbenigol
Dawns | Cerddoriaeth

Proffil yr Artist
Dw i’n gweithio gyda grwpiau cymunedol o bob oedran trwy gyfrwng dawns. Dw i’n arbenigo mewn gwaith byrfyfyr, gwaith byrfyfyr cyswllt a choreograffi, ond dw i hefyd yn gallu dysgu dawnsio stryd sylfaenol a dulliau cyfoes. Nid oes angen unrhyw brofiad dawns ar gyfranogwyr gan fod fy ngwaith yn hygyrch iawn. Mae pwyslais fy ngwaith ar fwynhau, codi hyder, cadw’n heini ac adeiladu tîm. Fel aelod o Meerkat, dw i’n perfformio ac yn cynnal gweithdai sy’n cyfuno cerddoriaeth a dawns gyda’r cerddor Heather Summers. Dw i wedi gweithio gyda phlant ag anghenion arbennig / problemau ymddygiad, grwpiau merched ac mewn canolfannau taro-i-mewn iechyd meddwl. Ar hyn o bryd, dw i’n gweithio ar brosiectau ysgol ac wedi cynnal gweithdai a pherfformio yn y DU, Rwsia a’r Almaen.

Bywgraffiad yr Artist
Derbyniais fy hyfforddiant mewn Dawns Gyfoes yn Chichester, Gorllewin Sussex, lle’r enillais Dystysgrif Addysg Uwch. Dw i hefyd wedi hyfforddi yng nghrefft ymladd carate Goju Ryu, ac wedi cyrraedd lefel y Dan 1af (gwregys du). Mae fy mhrofiad o carate a dawns yn lliwio llawer o’m gwaith dawns. Mae Meerkat wedi bod yn cydweithio ers 3 blynedd, yn cynnal gweithdai a pherfformiadau cerddorol a dawns.