Lydia Niziblian

Lydia Niziblian

Ffurfiau Celf Arbenigol
Jewellery

Proffil yr Artist
Mae fy ngwaith craidd yn seiliedig ar y cysyniad o ‘arteffactau darganfod’. Mae fy nyluniadau cynnwys amrywiaeth o weadau, patinas a gorffeniadau – yn aml yn archwilio’r cysyniadau o hindreulio, heneiddio a gwisgo. Mae’r darnau yn dod yn fyw gyda Cabochons lliwgar, crisialau naturiol, sbesimenau mwynau a fflachiadau llachar Keum-po. Fy ngemwaith yn gyffyrddol iawn, a’r bwriad i deimlo mor ddiddorol ag y mae’n ymddangos. Mae pob darn yn cael ei wneud gyda’r bwriad o ysbrydoli’r teimlad hapus o drysor dod o hyd.

Bywgraffiad yr Artist
Rwyf yn cynllunio a gwneud fy ngemwaith o fy stiwdio, yn y Printhaus yng Nghaerdydd. Yr wyf yn hapus i ddylunio o unrhyw frîff, ac wedi cynhyrchu ystod eang o emwaith gorffenedig yn seiliedig ar bethau mor amrywiol ag breuddwyd cwsmer, i cd o gerddoriaeth ysbrydoledig. Mae pob eitem yr wyf yn gwneud yn cael ei wneud gyda ffocws a gofal absoliwt. Mae fy ngwaith yn cael ei ddilysnodi yn unol â deddfwriaeth y DU yn Neuadd Goldsmiths yn Llundain.