Katie Owen

Katie Owen

Ffurfiau Celf Arbenigol
Gemwaith

Proffil yr Artist
Yr wyf yn hudo gan y straeon, hanesion ac elfennau sydd gan y gadael, wedi pydru a chasgliadau o arteffactau hybrin. Trwy fy ngwaith rwy’n bwriadu nodi ac adlewyrchu’r delweddau gweledol Tynnaf o archwilio a darganfod lleoedd a gwrthrychau hyn sydd wedi cael eu hanghofio dros gyfnod o amser. Fel gemydd cyfoes, fy null o wneud gwaith yn arbrofol iawn. Bod yn agored i archwilio ystodau eang o ddefnyddiau a phrosesau caniatáu i mi i gyfuno a’u datblygu, gan gynhyrchu cyfres o gydrannau sy’n gweithio gyda’i gilydd yn yr adeilad ac adeiladu o’r darnau terfynol. Ffurf a gwead yn ddau ffactor pwysig i mi wrth wneud gwaith. Rwy’n hoffi i fuddsoddi amser yn eu datblygu drwy gydol prosiect yr wyf yn ei wneud drwy weithredu ‘lluosrifau’ creu. Ynghyd â olrhain datblygiad fy ngwaith daw’r haenu a chyfathrebu o’r delweddau sydd yn bwydo fy nghysyniad.