Julia Griffiths Jones

Julia Griffiths Jones

Ffurfiau Celf Arbenigol
Tecstiliau | Gwaith Gwifren

Proffil yr Artist
Mae fy ngwaith yn ymwneud â chyfieithu technegau tecstilau megis pwytho, cwiltio, clytwaith a brodwaith i ffurf gwifren a metel – a thrwy hynny newid ei natur a swyddogaeth wreiddiol ond cadw’r ystyr & addurn. Rwy’n cael fy ysbrydoli a dylanwadu gan waith tecstilau a grëwyd gan fenywod ochr yn ochr â’u dyletswyddau yn y cartref – gymaint ar gyfer angen ac ar gyfer cynhesrwydd. Dechreuodd y diddordeb hwn pan oeddwn yn fyfyriwr yn y Coleg Celf Frenhinol.

Bywgraffiad yr Artist
Enillais ysgoloriaeth i ymchwilio ac astudio Tecstilau yng Ngwlad Pwyl a Tsiecoslofacia. Yma gwelais Gelf Gwerin am y tro cyntaf; cafodd ei gwehyddu ym mhob man drwy bob agwedd ar fywyd. Yn raddol dechreuais i drosglwyddo fy lluniau yn dri dimensiwn gan ddefnyddio gwifren a chefais fy swyno’n llwyr gan y posibilrwydd o dynnu lluniau yn yr awyr gan ddefnyddio llinell a lliw. Mae fy hyfforddiant a chymwysterau yn Dylunio Tecstilau felly roedd y newid hwn mewn deunyddiau yn wyriad enfawr i mi ond yn un hollbwysig iawn fel drwyddo, dechreuais i greu, yr wyf yn credu, iaith unigryw ac yn un boddhaol iawn.