Jo Kimpton

Jo Kimpton

Ffurfiau Celf Arbenigol
Paentio Olew | Arlunio

Proffil yr Artist
Mae Jo Kimpton yn caniatáu cof a theimladau gweledol i uno wrth iddi edrych ar y cynfas gyda phaent olew. Yn nabod themâu yn drwyadl, mae hi’n paentio gyda chynhesrwydd ac yn ceisio canolbwyntio ni mewn ffordd fyfyriol…eiliad gaeth wedi ei beintio ac mae’r gwyliwr yn cael ei wahodd i arafu a llithro oddi wrth ruthr bywyd bob dydd.

Bywgraffiad yr Artist
Rwy’n byw ar arfordir Sir Benfro – y lle yr wyf yn galw cartref. Lle treuliais i fy mhlentyndod. Mae’n lle sydd wedi cyrraedd yn ddwfn i mewn i fy enaid, ac yn fy ysbrydoli i baentio. Ochr yn ochr gyda fy nghariad tuag at y rhan brydferth hon o’r byd, mae gen i ddiddordeb mawr a pharhaol yn y bod dynol, a phryder ar gyfer y byd sy’n newid yn gyflym. Gwnaeth fy ngwahanol sesiynau hyfforddi fy arwain i geisio darganfod cydbwysedd, i gymryd amser i ymlacio, ailasesu a gofyn a yw’r newidiadau yn dda? Mae fy mheintio yn fy helpu i archwilio’r pethau hyn, ac rwy’n gobeithio bo’r delweddau sy’n deillio yn eich gwahodd chi i ymlacio, rhyfeddu ac archwilio eich dychymyg.

Mae fy nosbarthiadau yn cael eu cynnal mewn amgylchedd heddychlon a hamddenol ac mae ymwelwyr i fy stiwdio yn cael eu hannog i fynegi eu creadigrwydd eu hunain. Yr wyf yn credu bod creadigrwydd cadarnhaol yn dda ar gyfer ein lles, yn ogystal â’r amgylchedd yr ydym yn byw ynddo.