Georgina Hughes

Georgina Hughes

Ffurfiau Celf Arbenigol
Ffotograffiaeth

Proffil yr Artist
Mae fy niddordeb gydol-oes ar gyfer y byd naturiol wedi dod o hyd ei fynegiant yn fy nghelf, gan greu ffurfiau a delweddau sy’n cyfathrebu fy ngwerthfawrogiad o’i harddwch ac mae’r haenau o brofiad posibl, yn gwahodd y gwyliwr i rannu fy nghyfarfyddiad. Dros y blynyddoedd rwyf wedi dewis gwneud y daith hon gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau, gan weithio gyda chlai, efydd a ffotograffiaeth, gan gyfleu fy nehongliadau trwy gynrychioliadau gweledol.

Bywgraffiad yr Artist
Mae fy ngweithgaredd fel ffotograffydd yn fy ngalluogi i gymryd fy mherthynas â phlanhigion ac anifeiliaid i lefelau dyfnach, gan ddefnyddio lensys chwyddo i weld strwythurau na ellir eu gweld gyda’r llygad noeth. Nesaf y defnydd o lens macro gyda thiwbiau estyniad, ac yna ficrosgop â chamera digidol datgelodd y byd-macro o ffurfiau pensaernïol siâp mân, y dyluniad perffaith o organebau, heb na fyddem yn fyw. Mae cyfosodiad o ofynion yr ymarferol gyda’r profiad o bleser – apelio, hudolus, sy’n hanfodol ar gyfer goroesi – gronynnau paill sy’n ffrwythloni blodau, ymestyn a rhywogaethau blodeuo parhaus, bwydo’r gwenyn i wneud mêl a chymryd nifer fawr o batrymau ysbrydoledig a dyluniadau.