Eeva-Maria Mutka

Eeva-Maria Mutka

Ffurfiau Celf Arbenigol
Dawns  |  Symud

Proffil yr Artist
Fy mhrif ystyriaeth, fel hyrwyddwr celf, yw helpu pobl i ddarganfod y ddawns bersonol, unigryw sy’ tu mewn i bawb ac i ddod o hyd i ffyrdd o fynegi hyn i’r byd mawr. Dw i’n gweithio gyda chyfluniad, egni bywiol a phresenoldeb, gan feithrin ymwybyddiaeth ginesthetig a chydsymud. Dw i’n arbennig o hoff o weithio gyda phlant a phobl sydd ag anawsterau dysgu. Yn y gorffennol mae fy ngwaith wedi cynnwys rhaglenni hirdymor o sesiynau wythnosol a chynyrchiadau.

Bywgraffiad yr Artist
1989 – 92 Hyfforddiant yn LAMDA.
Wedi perfformio mewn theatr ddawns a ffilm, gweithiau safle-benodol, gwaith celf fyrfyfyr drawsffurfiol a chynyrchiadau cynhwysol ers 1992.
Coreograffydd pump o’i gweithiau ei hun.
Wedi gweithio’n helaeth gyda grwpiau o bobl sy’n diodde’ anableddau dysgu.
Ysgoloriaeth Teithio Lisa Ullman ar gyfer ymchwil yn Siapan, 1997. Chisenhale Dance Space a Chelfyddydau Dwyrain y Canolbarth (Lloegr) wedi cyllido fy ngwaith ymchwil.
Ar hyn o bryd, dw i’n gyd-gyfarwyddwr Pen Pynfarch, stiwdio gefn gwlad sy’n ymwneud â rhaglen o hyfforddiant mewn Corff, Symud a’r Amgylchedd.