Clare Turner

Clare Turner

Ffurfiau Celf Arbenigol
Symudiad  |  Theatr  |  Y Celfyddydau Gweledol

Proffil yr Artist
Bues i’n gweithio fel artist cymunedol am 8 mlynedd ac yna ym myd addysg, yn llunio cyrsiau datblygu personol, hunanfynegiant a hunan-adfocatiaeth trwy gelf am wyth mlynedd arall. Yn ddiweddarach, ces fy hyfforddi fel seicotherapydd celfyddydau integredig. Dw i wedi cynnal grwpiau a chyrsiau niferus sy’n cyfuno amrywiol ffurfiau celf. Yn ogystal lluniais gwrs, a chredwyd gan Rwydwaith y Coleg Agored, sy’n defnyddio’r celfyddydau i helpu pobl sy’n diodde’ o anawsterau dysgu difrifol a chymhleth (PCLD) i ddatblygu’n bersonol.

Bywgraffiad yr Artist
Dros y blynyddoedd mae fy ngwaith i fy hunan wedi cymryd llawer ffurf, gan fwyaf symud-stori-theatr a chelfyddyd weledol. Dw i wedi defnyddio masgiau ac wedi perfformio gyda Maskarry. Dw i wedi creu darnau i’r theatr ac wedi perfformio gyda The Falling Ballgowns a Sheila Na Gig ac wedi teithio o gwmpas lleoliadau yn Llundain, ac yng Ngŵyl Ferched Caerdydd. Yn ogystal, dw i wedi arddangos peintiadau a lluniau mewn amryw o leoliadau cymunedol gan fwyaf yn Llundain.