Amanda Fancourt

Amanda Fancourt

Ffurfiau Celf Arbenigol
Pypedwaith | Perfformiad / Gweithdai | Diddanwraig Plant

Proffil yr Artist
Mae Pypedau Poppet yn gwmni sefydledig sy’n cwmpasu pob math o bypedwaith, gan gynnwys rhaglenni ar gyfer unrhyw un sydd am archwilio diddordeb yn ‘Puppet Theatre Arts’. Mae gennym brofiad o weithio o fewn Rhaglenni Arbennig a chynnig cyfleoedd i Grwpiau Dan Anfantais a phobl efo anghenion arbennig. Mae da pypedwaith botensial deinamig fel gweithgaredd sy’n greadigol ac yn helpu datblygu hunan fynegiant, hunan-barch a hyder beth bynnag yw lefel o gyflawniad personol, yn ogystal ag awyrgylch hamddenol a chymdeithasol – mae llawer o’n prosiectau hefyd yn cynnwys Celf a Chrefft Cysylltiadau.

Bywgraffiad yr Artist
Gofal yn y gymuned
Nyrsio meithrin
Cylch Chwarae Cyn Ysgol
Pypedwaith mewn Iechyd Addysg a Therapi
Adeiladu tîm
Codi a Chario
Y Celfyddydau Creadigol ar gyfer Pobl ag Anghenion Arbennig
Tai i Bobl ag Anghenion Arbennig
Pypedwaith arbenigol 1993-2005