Alan J Williams

Alan J Williams

Ffurfiau Celf Arbenigol
Celf Graffeg  |  Printio – o bob math

Proffil yr Artist
Ganwyd Alan Williams yn Abertawe yn 1951 ac erbyn hyn mae wedi ymgartrefu yng ngorllewin Cymru wledig. Astudiodd gynhyrchu printiau, ac enillodd radd B.A. mewn Celf Graffeg o Brifysgol Cymru. Yn 1997 cydsefydlodd Gweithdy Printio Abertawe ac mae’n dal i ymwneud â’i rhaglen ddysgu a gyda’r prosiectau celfyddydau cymunedol a noddir gan y gweithdy. Yn ogystal, mae’n athro gwneud printiadau rhan-amser yn y sectorau Addysg Uwch ac Addysg Oedolion. Mae Alan Williams yn arddangos ei waith yng Nghymru ac yn ddiweddar cymerodd rhan mewn arddangosfeydd yn Efrog Newydd ac ym Mrwsel. “Mae fy ngwaith cyfredol yn ail-ymweld â, ac yn archwilio’r posibiliadau mynegiannol a ddeillir o ddefnyddio techneg gymysg sy’n cyfuno torluniau pren gyda cholagraffeg ac ysgythru”.

Bywgraffiad yr Artist
Arddangosfeydd/ Prosiectau
Agweddau o Gymru – 1998 Canolfan Gelfyddydau Pontardawe
Gweithdy Printiadau Abertawe – 2001
Waterstones Abertawe – 2002
Canolfan Gelfyddydau Taliesin, Galeri’r Atig – 2003
Hot off The Press – 2005 Theatr y Grand Abertawe
Canolfan Gelfyddydau Taliesin Sioeau Nadolig 2001, 2002.
Prosiect Printiadau yn dathlu 50 mlwyddiant marwolaeth Dylan Thomas a arddangoswyd ledled Cymru, yn Efrog Newydd ac ym Mrwsel.
Galeri’r Atig, Abertawe arddangosfeydd grŵp
Galeri Stryd y Brenin, Caerfyrddin. Sioe un-dyn Tachwedd 2004
2002 – Cyfnod preswyl yng Ngholeg Gorseinon gyda 3 artist arall. Nod y prosiect, a gynhyrchodd dros 800 o brintiadau, oedd cyflwyno gwneud printiadau i gynulleidfa eang gan gynnwys myfyrwyr a’r gymuned leol. Diweddglo’r prosiect oedd arddangosfa o waith dethol yng Ngaleri Siop Waterstone Abertawe.