Ainsley Hillard

Ainsley Hillard

Ffurfiau Celf Arbenigol
Tecstiliau – pob math

Proffil yr Artist
Ganwyd yn Sir Gaerfyrddin, Cymru. Graddiodd Ainsley yn Faglor mewn Celfyddydau gydag Anrhydedd mewn Tecstilau wedi’u hadeiladu o Brifysgol Middlesex, Llundain yn 2000. Derbyniodd radd Meistr Celf mewn Celf Weledol o Brifysgol Curtin, Awstralia yn 2003. Yn diddori mewn adeiladwaith corfforol a throsiadol deunydd, a’i berthnasedd â’r corff, y cof a gofod. Mae celf Ainsley wedi pontio amrywiol ddisgyblaethau gan gynnwys ffotograffiaeth, gwehydda a phrintio. Mae’n datblygu ffurfiau a wehyddwyd sy’n integreiddio strwythur a delwedd gyda gosodiadau sy’n galluogi’r gynulleidfa i ail-ystyried perthnasedd y gwaith ac i ymgysylltu ag ef yn yr ystyr gorfforol. Ymgysylltiad sydd yn drosiad corfforol o’i wneuthuriad.

Profiad – gan gynnwys cyfnod o ddarlithio rhan-amser yn Adran Gelf, Prifysgol Curtin, am 4 mlynedd yn ogystal â bod yn Gymrawd Ymchwil yn y broses Residt Fulling. Mae Ainsley wedi cynnal gweithdai ac arddangosfeydd ar gyfer mudiadau megis Gwobr Dug Caeredin ac wedi mynychu gweithdai tecstil rhyngwladol yn y Ffindir ac yn Awstralia. Ar hyn o bryd mae’n ddarlithydd rhan amser yn Athrofa Addysg Uwch Abertawe ac yn wehyddwr rhan amser yn Glasallt Fawr, sefydliad ar gyfer oedolion ifanc sydd ag anawsterau dysgu.

Bywgraffiad yr Artist
Cymwysterau
2003 – MA Celf Weledol, gyda Rhagoriaeth, Prifysgol Curtin, Awstralia
2000 – BA (Anrh) Tecstiliau wedi’u hadeiladu, Dosbarth Cyntaf, Prifysgol Middlesex, y Deyrnas Unedig
1997 – Astudiaethau Sylfaen Celf & Dylunio, Coleg Celf Sir Gaerfyrddin, Cymru

Arddangosfeydd Unigol
2008 – Mission Gallery Abertawe, Cymru
2004 – Canolfan Gelf Parallax Freemantle, Perth, Awstralia

Arddangosfeydd Grŵp Detholedig – gan cynnwys;
2008 – Thread Bare – Tecstiliau Cyfoes Awstralia, Oriel Gelf Manning NSW
2007 – Arddangosfa Changing Traditions, Perth Awstralia & Kyoto Siapan
2006 – Arddangosfa o Brintiau Cyfoes, Canolfan Gelf Mundaring, Perth, Awstralia

Gwobrau Detholedig – gan gynnwys;
2006 – Gwobr 1af Arddangosfa Ryngwladol Tecstiliau Celf Ryngwladol Scythia 6, Cerson, Wcrain
2004 – Gwobr Print Shell, Fremantle, Perth, Awstralia
2003 – Gwobr Artist Dethol 2003, Valcellina, Yr Eidal

Comisiynau – gan gynnwys;
2004 – Gosodiad & Gwaith Celf Preswyl Preifat a Gomisiynwyd, Perth, Awstralia
2003 – Wedi fy newis ar gyfer ‘Textile Traces’ Lloyd Cotsen, Casgliad Preifat, UDA