Artistiaid Cofrestredig

Artistiaid Cofrestredig Arts Care Gofal Celf

Dros y blynyddoedd, mae Arts Care Gofal Celf wedi adeiladu cofrestr unigryw o artistiaid proffesiynol sy’n arbenigo mewn gweithio gyda phobl o bob rhan o’r gymuned. Ar hyn o bryd mae gennym dros 100 o artistiaid ar ein cofrestr. Mae’r artistiaid yn cael eu dewis drwy gyfweliad a, lle bo’n briodol, yn destun gwiriadau DBS cyn hwyluso unrhyw weithgareddau.

Mae’r artistiaid yn cymryd rhan mewn rhaglenni hyfforddi a mentora Arts Care Gofal Celf, gan eu galluogi i wella eu sgiliau wrth weithio gyda’n cleientiaid. Maent hefyd yn cael eu cyfateb yn ofalus i bob prosiect ac yn cael eu cyflogi ar sail lawrydd. Mae Arts Care Gofal Celf yn ymdrin â phob agwedd o gontractio a thaliadau.

Gall Arts Care Gofal Celf gynnig hyfforddiant a gweithgareddau mewn ystod eang o ffurfiau celf, gan gynnwys celf a chrefft weledol, celfyddydau perfformio, ysgrifennu, sgiliau syrcas a llawer mwy. Rydym yn hapus i drafod gofynion ein cleientiaid a datblygu pecyn o weithgareddau sy’n ateb eu hanghenion. Gallwn drefnu sesiynau unigol, rhaglen barhaus neu unrhywbeth rhwng y ddau.


Helen Adam          Tina Ashdown         Daniel Backhouse

Liz Barry          Valarie Bartlett          Jane Belli

Caroley Bergman          Caroline P Berney          Miranda Betts

John Bilsborough          Louise Bird          Scott Blytt Jordens

Siân Boissevain          Janet Hagen Bossom          Elizabeth Brickell

Carrie Brill          Rebecca Buck          Perryn Butler

Linda Carr          Jan Lewin Cadogan          Marion Carlisle

David Chalford          Guinevere Clark          Paul Clarke

Valarie Coffin Price          Trystan Cook          Victoria Corker

Charlotte Cortazzi          Rebecca DeWinter          Cerys Dixie

Steve Doxsey          Heather Eastes          Jayde Edwards

Louise Marie Edwards          Chris Elliott          Alun Evans

Melanie Evans          Amanda Fancourt          Fliss Fleck

Elaine Franks     Solveig Frykman-Lloyd     Pamela Gaunt

Veronica Gibson          Samantha Hood          Julia Griffiths Jones

Sarah Reason Jones          Rhian Jones          Rhian Griffiths           Sue Hagerty

Ainsley Hillard          Mike Hotson          Juanita Humphris

Georgina Hughes           Tanya Igic          Robert Jakes          Valarie James

Delyth Jenkins          Mansel Kedward          Margaret Kibble

Yoka Kilkelly          Jo Kimpton          Hilary Langston

Diane Lucas          Lindy Martin          Helen McLoughlin

Imogen Mills          Nina Morgan          Carole Morgan Hopkin

Dorothy Morris          Sue Moules          Eeva-Maria Mutka

Jean Napier          Mandy Nash          Michael Newman

Lydia Niziblian          Tara O’Reilly          Katie Owen

Stacey Kiara Panico          Phoebe Phillips          Philip Pocock

Sally Price          Sue Purcell          Catherine Rich

Simon Rich          Vivian Rhule          Neil Richardson

Guy Smith          Sian Stanford          Susan Strzelecki

Heather Summers          Claudia Tarling          Stephen Tarsnane

Rose Thorn          Anne Tovey          Clare Turner

Jackie Turner          Paul Uden          Marlene Wareham

Sara Wentworth          John Weston          George Whitfield

Alan J Williams          Sonia Williams