Oriel 2

Mae gofod Arddangosfa Gallery2 ar gael i’w llogi yn 2018. Yn ogystal â lle delfrydol ar gyfer arddangosfeydd, mae Gallery2 hefyd yn ddelfrydol i gyfarfodydd, cyflwyniadau, sgyrsiau a digwyddiadau gweithdy.

Mae gan Gallery2 tair soced trydan dwbl ac un sengl. Gallwch chi ddefnyddio’r waliau a mowntio’n uniongyrchol atynt, fodd bynnag, rhaid i’r holl waliau gael eu hatgyweirio’n llawn i’w harchwilio ar ddiwedd yr arddangosfa. Mae plinth, tablau a chadeiriau ar gael ar gais ac maent wedi’u cynnwys yn y gost llogi. Bydd angen i’r holl bartïon sydd â diddordeb mewn llogi’r gofod oriel drafod trefniadau ymlaen llaw a rhoi enghreifftiau o’u gwaith.

Nid yw arddangosfeydd yn gyfyngedig i unrhyw gyfrwng penodol. Rhaid cyflwyno’r holl waith celf yn broffesiynol cyn yr arddangosfa. Mae Oriel Bevan Jones yn cadw’r hawl i wrthod gwaith nad yw’n bodloni safonau presennol yr oriel.

Argaeledd

Mae Gallery2 ar gael i’w llogi yn ystod Haf 2018 (Mehefin – Medi). Mae’r gofod ar gael ar gyfer arddangosfeydd, cyflwyniadau neu weithdai ar gyfer un, dau, tair neu bedair wythnos. Bydd staff yr oriel yn dyno’r oriel yn ystod oriau agor.

Costau

Tâl llog wythnosol o £60 / £200 os ydych chi’n cael ei gyflogi am 4 wythnos yn olynol. Mae’r ffi yn cynnwys:

Tablau x 3 / Cadeiryddion x 20 / Plinth
Defnyddio Cyfleusterau Cegin ac Ystafell Ymolchi
Gweinyddu Gwerthu
Cyhoeddusrwydd (Marchnata safonol prif oriel – gwefan, cylchlythyrau a chyfryngau cymdeithasol)
Projectwr Digidol a siart troi


Am ragor o wybodaeth neu i drafod gofynion penodol eich arddangosfa, gweithdy neu ddigwyddiad, cysylltwch â:

Eiryl George (Rheolwr Oriel ac Arddangosfeydd)

01267 243815

eiryl@acgc.co.uk