Oriel Bevan Jones

Enwyd Oriel Bevan-Jones Gallery ar ôl un o sylfaenwyr Arts Care Gofal Celf, y diweddar Dr Huw Bevan Jones, ac yn cynnwys gwaith gan ein hartistiaid proffesiynol cofrestredig yn unig. Mae’r oriel yn ddatblygiad ychwanegol pwysig i Arts Care Gofal Celf, y nawr yn rhoi’r cyfle i ni ddangos yr hyn yr ydym yn ei wneud orau tra hefyd yn sicrhau bod ein gwaith elusennol gwerthfawr yn cael ei ariannu pellach.

Arddangos gwaith artistiaid proffesiynol ar ein cofrestr yw diben yr oriel ac yr ydym yn dangos a gwerthu celf o safon uchel, sy’n ymestyn dros ystod o ffurfiau celf – o gerflun i decstilau, gemwaith i argraffu, nwyddau lledr i bortreadu. Mae pob gwerthiant yn cymryd comisiwn o 30% sy’n mynd yn uniongyrchol yn ôl i mewn i’r elusen i ariannu a chreu mwy o weithdai.

Gweler ein siop ar-lein yma

Mae gennym raglen lawn a threigl o arddangosfeydd yn ein horielau, yn ogystal ag arddangosfeydd unigol yn ein hardal ffenestr arddangos, sy’n wynebu Heol y Brenin. Rydym yn cefnogi a hybu talent newydd lleol yn ogystal â chael cynrychiolaeth o waith ein “artistiaid craidd” sydd ar gael drwy gydol y flwyddyn. Gofynnwch am fanylion ein Tocynnau Rhodd.


Print

Rydym yn aelod balch Cynllun Casglu Cyngor y Celfyddydau.

Gwasanaeth credyd di-log* yw’r Cynllun Casglu i’ch helpu chi i brynu celf a chrefft gyfoes yng Nghymru. Dim ond 10% o flaendal bydd rhaid i chi dalu. Ad-delir benthyciad y Cynllun Casglu mewn rhandaliadau misol drwy archeb sefydlog. Y cyfnod hwyaf i ad-dalu benthyciad y Cynllun Casglu yw 12 mis. Isafswm yr ad-daliad misol yw £10. Gallwch ddod o hyd i restr lawn o orielau sydd yn cynnig y cynllun yma. Gallwch brynu sawl darn o waith celf o sawl oriel hyd at y ffin credyd o £5,000. Bydd benthyciadau ar gael i bobl dros ddeunaw oed sy’n preswylio ym Mhrydain gyda chyfrif banc neu gymdeithas adeiladu all gynnal debyd uniongyrchol. Cymeradwyir benthyciad gan y Cynllun Casglu mewn 7-10 o ddyddiau fel rheol.


Yn ogystal â gwaith gan ein hartistiaid proffesiynol, mae gennym hefyd amrywiaeth o eitemau ar werth, a wnaed yn benodol ar gyfer Oriel Bevan Jones Gallery gan ein tîm ymroddedig o ‘Angylion yr Oriel’. Mae’r eitemau ar werth, sy’n cynnwys cardiau a gemwaith, yn cael eu gwneud yn hael, gyda llaw, er mwyn codi arian ar gyfer yr oriel. Mae’r cronfeydd hyn yn helpu i ni dalu am fagiau, marchnata a manion sydd gall fod, fel elusen gofrestredig, yn anodd i ariannu.

Diolchwn i’n Angylion arbennig iawn am eu cefnogaeth. Os hoffech chi i fod yn Angel yr Oriel, cysylltwch â Rheolwr Oriel ac Arddangosfeydd, Eiryl George, a fydd yn hapus iawn i drafod opsiynau gyda chi.