Arddangosfa Newydd – “Amser i Ofalu” – Juanita Humphris

“Bydd yr arddangosfa hon yn datblygu ac yn newid dros y pedair wythnos y mae’n ei gwario yn ein ffenestr nodwedd. Dewch yn ôl i weld beth sy’n newid!”

Dechreuodd angerdd Juanita Humphris tuag at papiér mâché flynyddoedd lawer yn ôl, pan gafodd beiriant a oedd yn gwneud boncyffion o bapur gwastraff i’w llosgi ar y tân. Roedd y broses gwneud boncyffion yn cynnwys rhwygo papur a socian dros nos mewn dŵr, llwytho’r mwydion canlyniadol i’r peiriant, gwasgu’r dŵr yn ôl allan ohono, a gadael y boncyff i sychu drosnos. Rhywle yn y broses hon, sylweddolodd Juanita yn sydyn, ei bod yn creu papiér mâché, a bod byd newydd o greadigrwydd a “gwneud” wedi agor lan iddi.

Ers symud i Orllewin Cymru dros ugain mlynedd yn ôl, mae Juanita wedi ymchwilio ac arbrofi gyda gwahanol gynhwysion a chymysgeddau, ac wrth i fyd papiér mâché a’i draddodiadau hynafol ddechrau datgelu ei hun iddi, dechreuodd wir werthfawrogi hyblygrwydd ac addasrwydd gwych y cyfrwng – yn sylweddoli y gallai wneud bron unrhyw beth allan ohono fe. Siapiau, creaduriaid, gwrthrychau, bodau, anifeiliaid, i gyd yn cael eu galw i ddod allan o’r mwydion hyn. Yn ei geiriau ei hun, dywed Juanita “Roeddwn i wedi gwirioni ac rwyf wedi bod ers hynny.”

Yn yr arddangosfa hon “Amser i Ofalu”, mae Juanita yn cyfuno delweddau traddodiadol o hafau plentyndod, diwrnodau difyr o hwyl a chwerthin ar lan y môr, pyllau roc, tywod rhwng y bysedd traed, y sgrechiadau aflan o wylanod, dolydd haf wedi’u llenwi ag arogl blodau a galwad y gylfinir, i ffwrdd yn y pellter canol, pan fo’r cyfnos yn dechrau taflu ei bysedd dros y nos. Fodd bynnag, efallai nad yw popeth cweit mor ddelfrydol ag y mae’n ymddangos, gan y bydd yr arddangosfa hon yn datblygu ac yn newid dros y pedair wythnos y mae’n ei gwario yn ein ffenestr nodwedd. Cadwch ddod yn ôl i weld pa newidiadau digwyddif’!

Mae’r arddangosfa “Amser i Ofalu” yn rhedeg o Ddydd Mawrth 14 o Fai tan 8 Mehefin yn ein ffenestr nodwedd yn Oriel Bevan Jones Gallery, Stryd y Brenin Caerfyrddin.

Mae Oriel Bevan Jones Gallery, 24 Heol y Brenin, Caerfyrddin ar agor o Ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn rhwng 10.00 am a 5.00 pm. Mae mynediad am ddim.

You may also like...

Gadael Ymateb