Arddangosfa Newydd gan Kevin Chunisingh – “Y Stori Hyd Yma…”

Yn dilyn damwain difrifol yn 2009, mae’r artist Kevin Chunisingh yn Tetraplegig, sydd wedi arwain at barlys o’r frest i lawr a cholled swyddogaeth y dwylo. Heb iddo beintio erioed o’r blaen, yn 2014 cafodd Kevin ffordd o ategu brwsh paent ar ei law, ac ers hynny mae wedi bod yn gweithio gydag acryligau a gwahanol gyfryngau ar amrywiaeth o bynciau.

Ym mis Ionawr eleni, cyflwynodd Kevin dri darn o waith ar gyfer Cystadleuaeth Gelf Dr Huw Bevan Jones, digwyddiad a gynhelir pob ddwy flynedd gan Oriel Bevan Jones Gallery. Er na enillodd y gystadleuaeth, daliodd ei waith lygaid y beirniaid a rheolwr yr oriel, Eiryl George. “Roedd yna rywbeth oedd yn eich denu i waith Kevin”, meddai Eiryl – “bywiogrwydd a grym bywyd a oedd fel pe bai’n codi’r paent oddi ar y cynfas. Rydym yn falch iawn o gael gwaith Kevin yma yn Oriel Bevan Jones”.

Wrth i’w daith i beintio mynd yn ei flaen, mae Kevin wedi bod yn fwy deniadol i ddolydd blodau gwyllt. Dywedodd Kevin “Rwyf wedi mwynhau golygfeydd paentio wedi’u hysbrydoli gan fy hoff lefydd awyr agored. Rwy’n tueddu i beintio yn well o weld a theimlo lle trwy fod yno, yn hytrach na dim ond o luniau”.

Mae Kevin angen rhywfaint o gymorth corfforol i beintio sy’n gyfyngedig o ran amser, felly pan fydd yn cael y cyfle i wneud hynny, gall deimlo llawer o bwysau ychwanegol i greu rhywbeth o safon uchel. Yn aml mae’n teimlo wedi blino’n lân erbyn y diwedd, yn feddyliol ac yn gorfforol, ond mae’n werth yr ymdrech, yn enwedig, meddai, pan fydd rhywun yn cysylltu â’i waith.

Ar hyn o bryd mae Kevin yn datblygu rhai syniadau newydd yn seiliedig ar wead a rhwd, wedi’u hysbrydoli’n rhannol gan risgl coed ym Mharc Dinefwr. Mae’n byw ym Mhorth Tywyn gyda’i wraig Becky.

Mae’r arddangosfa “The Story So Far…” yn rhedeg o Ddydd Mawrth 30 Ebrill tan 8 Mehefin yn Oriel 2 yn Oriel Bevan Jones Gallery, Stryd y Brenin Caerfyrddin.

Mae Oriel Bevan Jones Gallery, 24 Heol y Brenin, Caerfyrddin ar agor o Ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn rhwng 10.00 am a 5.00 pm. Mae mynediad am ddim.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Eiryl George 01267 243815 neu eiryl@acgc.co.uk

You may also like...

Gadael Ymateb