Campweithiau Mick Morgan

Mae ein ffenestr nodwedd yn llond o waith newydd syfrdanol gan y crochenydd, Mick Morgan. Rydym nid yn unig yn caru’r ffurflenni, y siapiau a’r addurno arwynebol ond hefyd y ffaith bod gan bob darn enwau Cymraeg! Dewch i gwrdd â Tanwen, Angharad a’r criw.

Atgof cyntaf Mick Morgan o glai yw cloddio yn yr ardd i wneud marblis clai. Gan eu peintio ar ôl iddynt sychu ac yna eu cyfnewid am rai gwydr. Dim ond un wers cafodd Mick yn ystod ei addysg ffurfiol, ond wedi iddo ymweld â chrochendy David Frith penderfynodd dilyn cwrs gyda’r nos.

Mae Mick yn hoffi’r syniad o gloddio rhywbeth allan o’r ddaear, a’i saernïo i mewn i rywbeth arall, yna ei danio mewn odyn gan ei newid i eitem weledol gelfyddydol. Gyda lwc, cewch deimlad o’r fflamiau ar y gwaith ac awgrym o ddiferu’r sylweddau tawdd sydd wedi siapio’r eitem. Mae Mick yn mwynhau’r syniad o waith mympwyol, yn hoff o feddwl ei fod yn trin a thrafod yr amgylchiadau sy’n gadael y pethau damweiniol i ddigwydd yn ei waith. Ar ôl deng mlynedd ar hugain mae’r posibilrwydd hwn dal yn cyffrou Mick.

Mae’r arddangosfa gain a medrus o waith newydd sbon gan y gwneuthurwr printiau arbenigol Alan Williams yn dal i fod yn Oriel 2 ac yn rhedeg tan 27ain o Ebrill. Mae Alan yn un o artistiaid craidd The Oriel Bevan Jones sydd wedi eu hedmygu’n fawr. Mae’n byw yn Nyffryn Tywi, Gorllewin Cymru ac ef yw sylfaenydd Gweithdy Argraffu Abertawe.

Mae ffotograffiaeth ceffylau syfrdanol Marlene Wareham hefyd yn dal i fod yn ein brif oriel. Mae’r detholiad hwn o waith newydd yn dangos naratif ysgafn ac agos. Mae’r portreadau agos y mae wedi’u cymryd yn edrych yn ddwfn i lygaid ei phynciau pwerus, gan wahodd ymateb emosiynol gan y gwyliwr. Heb os, mae gallu Marlene i gyfathrebu â’i phwnc yn anrheg unigryw, rydym mor falch o allu dangos ei gwaith yn nerbynfa’r oriel.

Rydym ar agor o 10.00 tan 5.00, dydd Mawrth – dydd Sadwrn. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi ac yn ateb cwestiynau i chi. Hoffwn eich gweld chi.

You may also like...

Gadael Ymateb