Digwyddiadau Dawns

D Festival 

Gwnaeth Arts Care Gofal Celf a Theatr y Torch  ymuno i gyflwyno rhaglen gyffrous llawn-dop o ddawns dros ddeuddydd yn 2019, ac yn Llanelli hefyd gyda Y Ffwrnes Theatr.

Pun a’i a ydych yn ffan o ddawns neu beidio, roedd hwn yn benwythnos ar gyfer y teulu cyfan!

Yr oedd ystad eang o berfformiadau cyffrous a gweithdai, DJing byw drwy’r prynhawn, gweithdai graffiti a nifer mwy o gyfleodd i gyflwyno pobol i’r byd dawns!

D20- Gohiriwyd achos COVID-19