Digwyddiadau Rhaglen Iechyd Meddwl Cymunedau Creadigol

Digwyddiadau Rhaglen Iechyd Meddwl Cymunedau Creadigol

Gweithdau dan arweiniad artistiau proffesiynol ar gyfer pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, sydd yn dioddef problemau iechyd meddwl.

Sesiynnau Ysgrifennu’n Dda
Ar ôl prosiect ysgrifennu creadigol llwyddiannus a ariannwyd gan Arian i Bawb (Ionawr – Tachwedd 2016) yr ydym ar hyn o bryd yn chwilio am gyllid pellach i gefnogi cyfleoedd ysgrifennu ychwanegol ar gyfer oedolion sydd wedi profi problemau iechyd meddwl. Yn y cyfamser, rydym yn darparu’r gofod ffisegol ar gyfer cyfres o weithdai hunan-harwain (heb eu hwyluso gan artist Arts Care Gofal Celf). Mae’r sesiynau hyn yn syml, yn gyfle i ddod at ei gilydd fel grŵp i gefnogi , yn anffurfiol, ysgrifennu ein gilydd. Yn ystod y sesiynau hyn, gall unigolion rannu gwaith, gofynnwch am gyngor gan bob un, yn gosod tasgau eraill a rhannu cyfleoedd. Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb mewn ysgrifennu.

 

Ble a Phryd?

Yn cael ei gadarnhau.
Holl sessiynnau yn cymeryd lle yng Nghanolfan Addysg Cymunedol Caerfyrddin, Heol Ffwrnais, Caerfyrddin, SA31 1EU