Beth Sydd Ymlaen

O ystyried y cyfyngiadau cyfredol ynghylch y sefyllfa firws corona, rydym wedi penderfynu canslo’r holl weithdai a sesiynau cyfredol a rhai sydd ar ddod. Rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn i helpu i amddiffyn y cyhoedd, staff, artistiaid, gwirfoddolwyr a chyfranogwyr.

Fodd bynnag, nid yw hynny’n golygu ein bod ni’n canslo popeth mewn gwirionedd, rydyn ni’n newid y fformat yn unig – ac yn symud ein sesiynau a’n gweithdai ar-lein. Rydym hefyd wedi penderfynu cau Oriel Bevan Jones Gallery am y tro ond byddwn hefyd yn postio fideos a phroffiliau artistiaid ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod yr amser hwn.


Rydym yn cynnal gweithdai a digwyddiadau cynhwysol rheolaidd, o dan arweiniad ein hartistiaid cofrestredig – dosbarthiadau a gweithdai sy’n amrywio o Ddawns i Papier Mache, Batik i Ysgrifennu Creadigol a llawer mwy. Cewch fanylion ein digwyddiadau isod neu drwy glicio ar y calendr.


Digwyddiadau Rhaglen Iechyd Meddwl Cymunedau Creadigol

 

Digwyddiadau Dawns

 

Digwyddiadau Gweithdy Cymunedol

 

Digwyddiadau Oriel Bevan Jones