Casgliad Celfyddydau Cyfoes ‘Divergent’ yn dadorchuddio eu harddangosfa newydd ‘Lost in Me’ yn Oriel 2

Mae Oriel Bevan Jones Gallery wrth eu bodd i groesawu Casgliad Celfyddydau Cyfoes ‘Divergent’ sy’n dadorchuddio eu harddangosfa newydd o’r enw ‘Lost in Me’ yn Oriel 2 o Ddydd Llun 27ain Awst i Ddydd Sadwrn 8fed Medi. Cynhelir yr agoriad yn Oriel Bevan Jones Gallery ar Ddydd Sadwrn 1af o Fedi rhwng 5yp tan 7yh – croeso i bawb! Mae’n gyfle gwych i gwrdd â’r artistiaid, cael gwydraid o win a gweld y gwaith.

Ar gyfer yr arddangosfa ‘Lost In Me‘, mae Cydgyfuniad Celfyddydau Cyfoes ‘Divergent’ yn cyflwyno darlunio gwreiddiol, barddoniaeth a ffotograffiaeth gan:

Mark Ingram, Fi Latus, Susan Mathews a Anne Sønsthagen.

Mae ‘Lost In Me‘ yn ymwneud â phob un ohonom ni a’n cyflwr dynol.

Mae’n ymwneud â beth mae’n ei olygu i fod yn ‘fi’. Mae’n ymwneud â sut yr ydym yn diffinio ein hunain a sut y gall y diffiniad hwn fod yn anodd ei ddarganfod, yn anodd ei gadw’n sefydlog ac yn anodd ei gadw.

Mae’n ymwneud â’r hyn sy’n digwydd o fewn yr ystod o emosiynau a meddyliau, yr ysgogiadau i weithredu a’r ffyrdd yr ydym yn ein dal ni’n hunain yn ôl ac yn rheoli ein hunain ac eraill.

Mae’n ymwneud â bod ar goll, yn ddryslyd, yn ofnus ac yn agored i niwed ond hefyd am hunan-ddarganfod a thwf personol, mae’n ymwneud â gwydnwch a hunanddibyniaeth, ac yn bwysicaf oll, gobaith.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Eiryl George

(Rheolwr Oriel ac Arddangosfeydd) ar

01267 2243815 neu eiryl@acgc.co.uk

You may also like...

Gadael Ymateb