Andy Wardrop – Portreadau yn Oriel 2

Mae Oriel Bevan Jones Gallery wrth ei fodd i groesawu’r peintiwr Andy Wardrop fel yr artist sy’n ymweld nesaf efo’i sioe unigol yn Oriel 2.

Daw Andy Wardrop o Landybie, Sir Gaerfyrddin. Graddiodd yn ddiweddar o Ysgol Gelf Caerfyrddin, gyda B. A. (Anrh) mewn Celf Gain, a bydd yn arddangos ei waith yn yr oriel o ddydd Mawrth 11 Medi tan ddydd Sadwrn 6 Hydref 2018.

Mae gan Andy ddau arddull peintio arbennig iawn, ynghyd a phaled llofnod o liwiau llygredig a mynegiannol. Ymddengys mai ei waith haniaethol yw caleidosgop o siapiau, patrymau a lleoedd a ysbrydolwyd gan ei amgylchoedd lleol, gwledig. Y pynciau ar gyfer portreadau ysgafn, aeddfed a sensitif Andy yn yr arddangosfa hon, yw ei gyfeillion agos, sy’n ymddangos mewn pastelau cynnil. Mae ei arddull unigryw yn cael ei sicrhau trwy ddefnyddio paent acrylig ar gynfas gyda thechneg `brwsh sych ‘.

Yn peintio o stiwdio breifat yn ei gartref, mae Andy yn aelod gweithredol o’i gymuned greadigol leol ac yn artist portread profiadol. Mae wedi cymryd rhan yn rheolaidd yn Stiwdios Agored Cwm Tywi.

Mae Oriel Bevan Jones Gallery ar agor Ddydd Mawrth I Ddydd Sadwrn, rhwng 10yb a 5yh a bydd hefyd yn agor ar Ddydd Llun yn ystod yr arddangosfa. Mynediad am ddim, croeso i ymwelwyr.

You may also like...

Gadael Ymateb