Hafan

CYFLE SWYDD: Cydgysylltydd Prosiect (32 awr yr wythnos)  Cyflog: £17,267 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/12/21

Mae Arts Care Gofal Celf yn chwilio am Cydgysylltydd Prosiect i ddatblygu, cydgysylltu a chyflwyno rhaglen prosiectau celf allgymorth ACGC ar gyfer amrywiaeth eang o grwpiau a chymunedau lleol.

Mae Arts Care Gofal Celf yn credu yng ngrym y celfyddydau mynegiannol i drawsnewid bywydau unigolion a gwella iechyd, llesiant a chydlyniant cymunedol. Am dros 30 mlynedd mae ACGC wedi bod ar flaen y gad ym maes y celfyddydau mewn iechyd yng Nghymru, gan weithio mewn lleoliadau cymunedol, ysbytai, canolfannau gofal cymdeithasol ac ysgolion. Rydym yn edrych ymlaen, yn gyffrous, at gyflogi Cydgysylltydd Prosiect ychwanegol i ymuno â’n tîm ymroddedig wrth ein bod ar fin ychwanegu at ein gofod gwaith yng Nghaerfyrddin, ac yn edrych ar ddatblygu ystod eang o syniadau prosiect. Cysylltwch â Chris Ryan, chris@acgc.co.uk, i gael pecyn cais

——————————————————————————————————————————————————–

Mae’r pandemig Coronafeirws cyfredol wedi effeithio ar sut y gallwn ni, yn Arts Care Gofal Celf, gweithio. I ddarganfod sut rydym yn ymateb ac yn addasu i’r argyfwng, ewch i’n tudalen bwrpasol yma.

Wedi ei sefydlu yn 1987, mae Arts Care Gofal Celf yn sefydliad celfyddydol elusennol proffesiynol wedi’u leoli yng Nghaerfyrddin, Gorllewin Cymru. Yr ydym yn brofiadol mewn darparu prosiectau ansawdd uchel ar gyfer a gyda phobl o bob oed, cefndir a ffordd o fyw.

Rydym yn hwyluso rhaglenni dynamig sy’n amrywiol, ysbrydoledig ac yn berthnasol i gyfranogwyr. Rydym yn gweithio’n greadigol i gyrraedd grwpiau i annog cyfranogiad, gan weithio mewn partneriaeth efo ystod eang o sefydliadau mewn mannau lle mae pobl yn byw, yn gweithio ac yn cwrdd.

Mae ein gwaith yn cwmpasu rhan fwyaf o ffurfiau celf ac amrywiaeth eang o ddulliau, gan gynnwys prosiectau celf hirdymor, perfformiadau, celf gyhoeddus, artistiaid preswyl, arddangosfeydd a gweithdai unigol.

Gyda chyfoeth o brofiad mewn datblygu rhaglenni yn y celfyddydau mewn iechyd a lles, y celfyddydau ac adfywio, celfyddydau yn gynhwysiant cymdeithasol a chyd-destunau eraill, gall Arts Care Gofal Celf yn eich helpu i ddatblygu prosiectau sy’n diwallu eich anghenion.

Am wybodaeth ynglyn a prosiectau cyfredol, cliciwch yma neu am ragor o wybodaeth ynglyn a Arts Care Gofal Celf, e-bostiwch yma.


Gwasanaethau

Mae Arts Care Gofal Celf yn datblygu, rheoli ac yn cynnig prosiectau a gweithdai celf mewn sefyllfaoedd amrywiol, gan gynnwys gwaith iechyd a lles, addysg, gyda grwpiau ieuenctid a chymunedol, pobl hŷn, pobl anabl, mewn gwyliau ac ar gyfer pobl sydd wedi eu heithrio’n gymdeithasol.

Gallwn gynnig gweithdai a phrosiectau sy’n cwmpasu ystod eang o ffurfiau celf, ac rydym wastad yn hapus i drafod gyda chi, ac i ddatblygu prosiect sy’n defnyddio’r ffurfiau celf a’r artistiaid sydd, yn ein tyb ni, yn fwyaf tebyg o wireddu’ch nodau penodol chi.

Mae gennym fas-data cynhwysfawr o artistiaid llawrydd sy’n meddu ar amryfal sgiliau a byddwn yn gallu darparu rhywun i redeg eich prosiect er budd eich grŵp chi.

Bydd aelod o staff Arts Care Gofal Celf yn rheoli pob prosiect – yn cyd-lynnu partneriaid ac artistiaid, llunio cytundebau, monitro a gwerthuso cynnydd, ac ar gael i drafod unrhyw fater neu broblem a fydd yn codi.

Am wybodaeth ynglŷn â phrosiectau cyfredol, cliciwch yma neu am ragor o wybodaeth ynglŷn â Arts Care Gofal Celf, e-bostiwch yma.

Mae Arts Care Gofal Celf yn gwmni cyfyngedig trwy warant ac yn elusen gofrestredig, a derbynnir cefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel sefydliad Portffolio Celfyddydau Cymru


Cysylltwch

Os hoffech chi gysylltu efo ni ynglyn ag unrhyw rhan o waith Arts Care Gofal Celf, plis llenwch y ffurflen isod i ddanfon neges.